ΓΕΝΙΚΟ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ε ξ ε τ ά σ ε ι ς     Μ α ϊ ο υ - Ι ο υ ν ί ο υ      2 0 1 6
Ημερο
μηνία
Ώρα α1 Γυμνασίου α2 Γυμνασίου β1 Γυμνασίου β2 Γυμνασίου γ1    Γυμνασίου γ2    Γυμνασίου Ημερο
μηνία
Α1 Λυκείου Α2 Λυκείου Β1  Λυκείου Β2  Λυκείου Β3  Λυκείου Γ1    Λυκείου Γ2    Λυκείου
Τρίτη
17/05
8.30-10.30 Ιστορία Ιστορία Αρχαία     (Πρωτότυπο) Αρχαία     (Πρωτότυπο) Μαθηματικά Μαθηματικά Τρίτη
17/05
Αρχαία Αρχαία Αρχαία Κ Αρχαία Κ Φυσική. Κ      
10.30-12.30                          
12.30-2.30                          
Πέμπτη 19/5 8.30-10.30 Μαθηματικά Μαθηματικά Εισ.Αγία Γραφή   Εισ.Αγία Γραφή   Νεοελληνικά                        Κείμενα Νεοελληνικά                        Κείμενα Πέμπτη 19/5 Άλγεβρα Άλγεβρα Γεωμετρία Γεωμετρία Γεωμετρία    
10.30-12.30                          
12.30-2.30                          
Τρίτη
24//5
8.30-10.30 Αρχαία     (Πρωτότυπο) Αρχαία     (Πρωτότυπο) Ιστορία Ιστορία Αρχαία     (Πρωτότυπο) Αρχαία     (Πρωτότυπο) Τρίτη
24//5
Χημεία Χημεία Άλγεβρα Άλγεβρα Άλγεβρα    
10.30-12.30                            
12.30-2.30                            
Πέμπτη 26/5 8.30-10.30 Λειτουργική Λειτουργική Νεοελληνική
Γλώσσα
Νεοελληνική
Γλώσσα
Γαλλικά /   Γερμανικά Γαλλικά /   Γερμανικά Πέμπτη 26/5 Γεωμετρία Γεωμετρία Ιστορία Ιστορία Ιστορία    
10.30-12.30                          
12.30-2.30                          
Τρίτη 31/5 8.30-10.30 Φυσική Φυσική Φυσική Φυσική Ιστορία Ιστορία Τρίτη 31/5 Βιολογία Βιολογία Χημεία Χημεία Χημεία    
  10.30-12.30                            
  12.30-2.30                            
Πέμπτη 02/6 8.30-10.30 Αρχαία (Μτφρ) Αρχαία (Μτφρ) Γεωγραφία Γεωγραφία  Αγγλικά  Αγγλικά Πέμπτη 02/6 Φυσική Φυσική Φιλοσοφία Φιλοσοφία Φιλοσοφία Βιολογία Γ.Π Βιολογία Γ.Π
10.30-12.30                          
12.30-2.30                          
Παρασκ
03/6
8.30-10.30 Γαλλικά /   Γερμανικά Γαλλικά /   Γερμανικά Βιολογία Βιολογία Αγωγή Αγωγή Παρασκ
03/6
Ερμηνεία
Βιβλ.Κειμ
Ερμηνεία
Βιβλ.Κειμ
Νεοελληνική
Γλώσσα
Νεοελληνική
Γλώσσα
Νεοελληνική
Γλώσσα
 Ιστορία Κ  Ιστορία Κ / Βιολογία Κ
10.30-12.30                            
12.30-2.30                            
Δευτέρα
06/6
8.30-10.30 Βιολογία Βιολογία Μαθηματικά Μαθηματικά Φυσική Φυσική Δευτέρα
06/6
Πολιτική παιδεία Πολιτική παιδεία BAKE  BAKE  Μαθημ. Κ. Κοινωνιολ.  Κοινωνιολογία / Χημεία Κ
10.30-12.30                          
12.30-2.30                          
Τρίτη  07/06 8.30-10.30 Θρησκευτικά Θρησκευτικά Αγγλικά Αγγλικά Ιερές
Ακολουθίες
Ιερές
Ακολουθίες
Τρίτη  07/06 Αγγλικά Αγγλικά Αρχαία Γ.Π. Αρχαία Γ.Π. Αρχαία Γ.Π.   Ερμηνεία Πατέρων   Ερμηνεία Πατέρων
10.30-12.30                       Σταθμ. Εκκλ. Σταθμ. Εκκλ.
12.30-2.30                          
Τετάρτ
08/06
8.30-10.30     Αρχαία (Μτφρ)  Αρχαία (Μτφρ)  Αγιολογία Αγιολογία Τετάρτ
08/06
Ιστορία  Ιστορία  Φυσική Γ.Π.  Φυσική Γ.Π.  Φυσική Γ.Π.  Λατινικά Κ. Μαθημ. Κ.
10.30-12.30                          
12.30-2.30                          
Πέμπτη  09/06 8.30-10.30 Γεωγραφία Γεωγραφία Νεοελληνικά                        Κείμενα Νεοελληνικά                        Κείμενα Νεοελληνική
Γλώσσα
Νεοελληνική
Γλώσσα
Πέμπτη  09/06 Ευρ. Πολιτ - Εφαρμ. Πληρ. Ευρ. Πολιτ - Εφαρμ. Πληρ. Πληροφορική Πληροφορική Πληροφορική Νεοελ. Γλώσσα Νεοελ. Γλώσσα
10.30-12.30                        Νεοελ. Κείμ  Νεοελ. Κείμ
12.30-2.30                          
Παρασκ
10/06
8.30-10.30 Νεοελληνικά                        Κείμενα Νεοελληνικά                        Κείμενα Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά Παρασκ
10/06
Νεοελληνική
Γλώσσα
Νεοελληνική
Γλώσσα
Πολιτική παιδεία Πολιτική παιδεία Πολιτική παιδεία Λογοτ. Κ.  ΑΕΠΠ Κ.
10.30-12.30                          
12.30-2.30                          
Δευτέρα
13/06
8.30-10.30 Νεοελληνική
Γλώσσα
Νεοελληνική
Γλώσσα
Γαλλικά /   Γερμανικά Γαλλικά /   Γερμανικά Βιολογία Βιολογία Δευτέρα
13/06
Θρησκευτικά Θρησκευτικά Βιολογία Βιολογία Βιολογία Αρχαία Κ  Φυσική. Κ. / ΑΟΘ
10.30-12.30                          
12.30-2.30                          
Τρίτη
14//6
8.30-10.30 Αγγλικά Αγγλικά Χημεία Χημεία  Εκκλησιολογία  Εκκλησιολογία Τρίτη
14//6
Νεοελληνικά                        Κείμενα Νεοελληνικά                        Κείμενα Ν. Κείμενα  Ν. Κείμενα  Ν. Κείμενα  ΙΚΕ ΙΚΕ
10.30-12.30                       Αγγλικά Αγγλικά
12.30-2.30                          
Τετάρτ 15/6 8.30-10.30         Χημεία Χημεία Τετάρτ 15/6     Θρησκευτικά Θρησκευτικά Θρησκευτικά Μαθημ. Γ.Π. Μαθημ. Γ.Π.
10.30-12.30                 Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά    
12.30-2.30                          
Πέμπτη 16/6 8.30-10.30         Αρχαία (Μτφρ) Αρχαία (Μτφρ) Πέμπτη 16/6     Λειτουργική Λειτουργική Λειτουργική  Θρησκευτικά  Θρησκευτικά
10.30-12.30                       Γαλ-Γερμ-Ιστ.-ΑΟΔΕΥ Γαλ- Γερμ-  Ιστ.  -ΑΟΔΕΥ
12.30-2.30                          
Παρασκ 17/6 8.30-10.30             Παρασκ 17/6            Ιστορία Γ.Π.  Ιστορία Γ.Π.
10.30-12.30                          
12.30-2.30