Σύλλογος Αποφοίτων

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε : Τρίτη, 20 Οκτώβριος 2015

Το Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως προβαίνει στη σύσταση Συλλόγου Αποφοίτων, με σκοπό τη συνέχιση της καλλιέργειας της εν Χριστώ αδελφότητος, τη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ των μελών του Συλλόγου, την ακτινοβολία και διάχυση του παραγόμενου έργου της Β/θμιας Εκκλ/κής Εκπαίδευσης, την  αλληλοβοήθεια των μελών  και τη στληριξη και προβολή του Σχολείου.

 

Παρακαλούμε τους Αποφοίτους μας, να συμπληρώσουν στην παρακάτω φόρμα τα στοιχεία τους και να την υποβάλλουν, ώστε να προβούμε στη σύσταση του Συλλόγου.

Φόρμα Υποβολής Στοιχείων