Βυζαντινή εικόνα : Θεώρηση της ως μέσο έκφρασης, πίστης και θρησκευτικής τέχνης

Κατηγορία: Πολιτιστική Εκπαίδευση

Το σχολείο μας έχει συμμετάσχει το σχολικό έτος 2010-2011 σε πρόγραμμα Πολιτιστικής Εκπαίδευσης με θέμα :
 << Βυζαντινή εικόνα :  Θεώρηση της ως μέσο έκφρασης, πίστης και θρησκευτικής τέχνης >>

Υπεύθυνη καθηγήτρια: Α. Τσιγκαροπούλου (ΠΕ02)

Συμμετέχοντες καθηγητές: Α.Τζιερτζής (ΠΕ02), Ν. Ζαραμητροπούλου (ΠΕ20), Χ. Χαλκιάς (ΠΕ16)

Φυλλάδιο προγράμματος


Φωτογραφίες από την παρουσίαση του προγράμματος