Χορήγηση Υποτροφίας

Κατηγορία: Μαθητές

Χορήγηση Υποτροφίας σε μαθητές Γυμνασίου

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ανακοινώνει τη χορήγηση τριών υποτροφιών σε μαθητές/τριες Γυμνασίου από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Κων/νου Κατσέα" για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018. 

 Προϋποθέσεις και δικαιολογητικά