Λειτουργία των Λυκείων για την υποστήριξη της ηλεκτρονικής υποβολής του (Μ.Δ.)

Κατηγορία: Πανελλαδικές

«Ημέρες λειτουργίας των Λυκείων για την υποστήριξη
της ηλεκτρονικής υποβολής Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.)»

Για την υποστήριξη της υποβολής του Μ.Δ. τον Ιούλιο και ως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής (Δευτέρα 15-7-2019), τα Λύκεια θα λειτουργήσουν ως εξής : Όλα τα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, ανεξάρτητα από την προγραμματισμένη εφημερία, (ημέρα Τετάρτη για τα σχολεία της Δυτικής Θεσσαλονίκης), θα λειτουργήσουν επιπλέον την  Τρίτη 9-7-2019  και  την  Δευτέρα 15-7-2019, με την παρουσία του Διευθυντή/τριας ή Υποδιευθυντή/τριας ή του αναπληρωτή αυτών και του εντεταλμένου εκπαιδευτικού για το χειρισμό της ηλεκτρονικής εφαρμογής του μηχανογραφικού δελτίου.

Αυτές τις 2 ημέρες ο Διευθυντής/τρια θα μπορεί να επιτρέψει στους υποψηφίους να αποκτήσουν password (αν δεν πρόλαβαν ή αν το έχασαν) ή/και να αναιρέσουν το ήδη οριστικοποιημένο Μ.Δ. για να οριστικοποιήσουν εκ νέου ένα άλλο Μ.Δ.