Λειτουργία Σχολείου

Κατηγορία: Πληροφορίες

Στόχος Λειτουργίας

 


 

      Στόχος της λειτουργίας του Σχολείου μας είναι να παρέχουμε στους μαθητές μας:

  • Ολοκληρωμένη γνώση και πρότυπη παιδεία μέσα από ένα αναβαθμισμένο πρόγραμμα σπουδών.

  • Καλλιέργεια της προσωπικότητας τους με βάση το Ευαγγέλιο του Χριστού.

  • Διάπλαση ισχυρών χαρακτήρων, με αυτοπεποίθηση, με ικανότητα έκφρασης και επιχειρηματολογίας.

  • Ανάπτυξη εκκλησιαστικής συνείδησης και ζωής με πνεύμα αγάπης, ευθύνης, ελευθερίας, διαλόγου και συνεργασίας.

  • Ελεύθερη κριτική σκέψη, στο πλαίσιο της νέας Ευρωπαϊκής πραγματικότητας, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το Περιβάλλον και την Υγεία

  • Δημιουργία οικογενειακού και φιλικού κλίματος μέσω της μυστηριακής ζωής της Εκκλησίας μας.

 

Λειτουργία  Σχολείου - Προοπτικές Αποφοίτων

 


 

 

Το  Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο & το Γενικό Εκκλησιαστικό Λύκειο Νεαπόλεως είναι ισότιμο με τα αντίστοιχα σχολεία της Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης.
Στο Εκκλησιαστικό Λύκειο λειτουργούν όλες οι κατευθύνσεις και εκτός από τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα Κατεύθυνσης, λόγω της ιδιαιτερότητας του Σχολείου μας, διδάσκονται σε κάθε τάξη και πρόσθετα Θεολογικά Μαθήματα καθώς και Βυζαντινή μουσική με σκοπό την καλύτερη Θεωρητική και Πρακτική κατάρτιση των μαθητών .

Οι μαθητές συμμετέχουν ισότιμα στις Πανελλαδικές εξετάσεις . Με βάση το άρθρο 4 παράγραφος 4 του νόμου 3432/2006, οι κάτοχοι απολυτηρίου Ενιαίων Εκκλησιαστικών Λυκείων έχουν πρόσβαση στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες σε ποσοστό 10% επιπλέον του αριθμού των εισακτέων.

Εκτός από την εισαγωγή τους στα Α.Ε.Ι., οι μαθητές απόφοιτοι του σχολείου μας μπορούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στο μονοετές  ΙΕΚ Εκκλησιαστικής και Πολιτιστικής κατάρτισης

Οι απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Λυκείου, που διαθέτουν ιερατική κλίση, έχουν τη δυνατότητα να χειροτονηθούν και να καταταχθούν στη Γ΄ μισθολογική κατηγορία των ιερέων. Οι απόφοιτοι των Εκκλησιαστικών ΙΕΚ κατατάσσονται στη Β΄ μισθολογική κατηγορία και οι πτυχιούχοι των Θεολογικών Σχολών και των Ανωτάτων των Εκκλησιαστικών Ακαδημιών στην Α΄μισθολογική κατηγορία ιερέων.

 


Κριτήρια Εγγραφής - Μετεγγραφής

 


 

 

Στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο μπορούν να εγγραφούν απόφοιτοι του Δημοτικού ή με μετεγγραφή μαθητές και μαθήτριες από οποιοδήποτε Γυμνάσιο, ενώ στο Εκκλησιαστικό Λύκειο, απόφοιτοι του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου ή οποιοδήποτε Γυμνασίου ή με μετεγγραφή από οποιοδήποτε Λύκειο.

Οι μαθητές μας προέρχονται κυρίως από την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς και από άλλα μέρη της Ελλάδας αλλά και από γειτονικές χώρες.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εγγραφή ή μετεγγραφή μαθητών στο Σχολείο μας είναι:

1. Αίτηση κηδεμόνα ή αίτηση του ίδιου του μαθητή, εφ’ όσον είναι ενήλικος.
2. Απολυτήριο ή ενδεικτικό από το προηγούμενο σχολείο (επικυρωμένος τίτλος σπουδών)
3. Συστατική επιστολή του οικείου Μητροπολίτη.

Βασικό κριτήριο επιλογής των μαθητών είναι η αγάπη προς την Εκκλησία, το Χριστιανικό ήθος αλλά προπάντων η διάθεση προόδου, συμμετοχής και συνεργασίας.

 

 

Επικοινωνήστε μαζί μας


                                                                           


Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr
 
Nικ. Καπάτου 6
Ξηροκρήνη
Θεσσαλονίκης
54629
Τηλέφωνο:
Τηλ. 2310735717
Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματο