Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου

Κατηγορία: Πρόγραμμα Σπουδών

 

Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικού Λυκείου
   Α' Τάξη Β' Τάξη
Γ' Τάξη

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

1

Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
3 Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
4 Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία
5 Ιστορία Ιστορία Ιστορία
6 Άλγεβρα Άλγεβρα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
7 Γεωμετρία Γεωμετρία Κοινωνιολογία
8 Φυσική Φυσική Φυσική
9 Χημεία Χημεία Βιολογία
10  Βιολογία Αγγλικά Αγγλικά
11  Αγγλικά Βιολογία Φυσική Αγωγή
12 Φυσική Αγωγή Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ  
13 Ερευνητική Εργασία (Project) Φιλοσοφία  
14  

Πολιτική Παιδεία

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

 
15   Φυσική Αγωγή  
16    Ερευνητική Εργασία (Project)  
       
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων Λειτουργική - Τελετουργική Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων
2 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Σταθμοί της Ιστορίας της Εκκλησίας
3     Βυζαντινή Μουσική
       
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 Εφαρμογές Πληροφορικής   Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

   Β΄ Ξένη Γλώσσα
3 Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων   Πολυμέσα - Δίκτυα
4 Καλλιτεχνική Παιδεία   Στατιστική
5     Εφαρμογές Υπολογιστών
6     Ιστορία της Τέχνης
7     Ιστορία των Επιστημών & της Τεχνολογίας
8     Προβλήματα Φιλοσοφίας
9     Νεοελληνική Λογοτεχνία
10     Τεχνολογία και Ανάπτυξη
11     Στοιχεία Γεωπονίας & Αγροτική Ανάπτυξη
12     Βιομηχανική Παραγωγή και Ενέργεια
13     Αρχές Λογιστικής
14     Σχέδιο Τεχνικό
15     Σχέδιο Αρχιτεκτονικό
16     Τεχνολογία Υπολογιστικών Συστημάτων &
Λειτουργικά Συστήματα
17     Εφαρμογές Λογισμικού
18     Λογική: Θεωρία και Πρακτική
           
   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

    ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
1   Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνικά
2  

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική επιστήμη)

Νεοελληνική Λογοτεχνία

3     Λατινικά
4     Ιστορία
       
    ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
1   Φυσική
Μαθηματικά
2   Μαθηματικά Φυσική
3     Αρχές Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχειρήσεων
4     Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον
       
      ΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ
1     Μαθηματικά
2     Φυσική
3     Χημεία
4     Βιολογια
       
 
Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2310735717 - Fax: 2310735870

Η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο έχει γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάπτυξη & Σχεδίαση - Ενημέρωση Ιστοσελίδας: Ζαραμητροπούλου Νικολέττα ΠΕ20