Πρόγραμμα Σπουδών Λυκείου

Κατηγορία: Πρόγραμμα Σπουδών

 

Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικού Λυκείου
   Α' Τάξη Β' Τάξη
Γ' Τάξη

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ 

1

Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
2 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία
3 Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα Νεοελληνική Γλώσσα
4 Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία
5 Ιστορία Ιστορία Ιστορία
6 Άλγεβρα Άλγεβρα Μαθηματικά & Στοιχεία Στατιστικής
7 Γεωμετρία Γεωμετρία Κοινωνιολογία
8 Φυσική Φυσική Φυσική
9 Χημεία Χημεία Βιολογία
10  Βιολογία Αγγλικά Αγγλικά
11  Αγγλικά Βιολογία Φυσική Αγωγή
12 Φυσική Αγωγή Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ  
13 Ερευνητική Εργασία (Project) Φιλοσοφία  
14  

Πολιτική Παιδεία

(Οικονομία, Πολιτικοί Θεσμοί & Αρχές Δικαίου, Κοινωνιολογία)

 
15   Φυσική Αγωγή  
16    Ερευνητική Εργασία (Project)  
       
 

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

1 Ερμηνεία Βιβλικών Κειμένων Λειτουργική - Τελετουργική Ερμηνεία Πατερικών Κειμένων
2 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Σταθμοί της Ιστορίας της Εκκλησίας
3     Βυζαντινή Μουσική
       
 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

1 Εφαρμογές Πληροφορικής   Αρχές Οργάνωσης &
Διοίκησης Επιχειρήσεων
2

Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός

   Β΄ Ξένη Γλώσσα
3 Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων   Ιστορία της Τέχνης
4 Καλλιτεχνική Παιδεία    
       
       
           
   

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ 

    ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1   Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
Αρχαία Ελληνικά
2  

Βασικές Αρχές Κοινωνικών Επιστημών

(Κοινωνιολογία, Οικονομική Επιστήμη, Πολιτική επιστήμη)

Νεοελληνική Λογοτεχνία

3     Λατινικά
4     Ιστορία
      Κοινωνιολογία
    ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1   Φυσική
Μαθηματικά
2   Μαθηματικά Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
3     Ιστορία
4     Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον
      Κοινωνιολογία
      ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
1     Μαθηματικά
2     Φυσική
3     Χημεία
4     Βιολογια
      Ανάπτυξη Εφαρμογών σε
Προγραμματιστικό Περιβάλλον  

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2310735717 - Fax: 2310735870

Η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο έχει γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάπτυξη & Σχεδίαση - Ενημέρωση Ιστοσελίδας: Ζαραμητροπούλου Νικολέττα ΠΕ86