Σχολική Εφορεία

Κατηγορία: Πληροφορίες

Σχολική Εφορεία



Συγκρότηση

Η Σχολική Εφορεία  Εκκλησιαστικών Σχολείων αποτελείται:

  • Από τον εκάστοτε Μητροπολίτη της έδρας του Σχολείου ως πρόεδρο

  • Το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού

  • Τρία ευηπόληπτα μέλη της τοπικής κοινωνίας, προτεινόμενα από το  Μητροπολίτη, το  Νομάρχη, το  Δήμαρχο και το Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

               Εισηγητής χωρίς ψήφο είναι ο εκάστοτε  Διευθυντής του Σχολείου.

 

Αρμοδιότητες

Η Σχολική Εφορεία Σχολείων Εκκλησιαστικής  Εκπαίδευσης (σύμφωνα με το ΦΕΚ 435/24-06-1982  τ.Β.) έχει τις εξής αρμοδιότητες:
  • Αποφασίζει για αποδοχή ή όχι δωρεών, κληρονομιών και κληροδοτημάτων

  • Αποφασίζει και διενεργεί δαπάνες για τη λειτουργία του σχολείου, όπως για γραφική ύλη, υλικά καθαριότητας, θέρμανσης, φωτισμό, ύδρευση, τηλέφωνο, αθλητικές δραστηριότητες, πολιτιστικές εκδηλώσεις, έκδοση σημειώσεων από παραδόσεις καθηγητών σε θέματα του αναλυτικού προγράμματος, για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί βιβλία από τον ΟΕΔΒ ή δεν έχουν υποδειχθεί από το ΥΠΕΠΘ για αγορά αντίστοιχα βιβλία, δαπάνες για μικροκατασκευές και μικροεπισκευές, για μεταφορά μαθητών και λοιπές μικροδαπάνες, αναγκαίες για την ομαλή λειτουργία των σχολείων και των οικοτροφείων τους.

  • Ενεργεί τις εισπράξεις εσόδων του ταμείου της που προέρχονται από κρατικές επιχορηγήσεις, δωρεές, κληρονομιές κληροδοσίες, από προσόδους του Ταμείου ή του Σχολείου ή τυχόν προαιρετικές εισφορές Συλλόγων γονέων και κηδεμόνων και από ιδιώτες ή οργανισμούς.

 

Με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για τα σχολικά 2012-2013 και 2013-2014 η Σχολική Εφορεία του Εκκλησιαστικού Γυμνασίου - Γενικού Εκκλησιαστικού Λυκείου Νεαπόλεως απαρτίζεται  από τα εξής πρόσωπα:

Πρόεδρος: Ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ.κ.Βαρνάβας, με αναπληρωτή του τον πρωτοσύγκελο Βασίλειο Καλλιακμάνη.

Αντιπρόεδρος: Ο Παύλος Μαντζιάρης, Διευθυντής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή του τον Γεώργιο Κλαπανιάρη, Διευθυντή 3ου ΓΕΛ Ευόσμου.

1ο Μέλος: Ο Αρχιμανδρίτης Διονύσιος Πατσάνης, Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητρόπολης Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, με αναπληρωτή του τον Αρχιμανδρίτη Γεώργιο Δημόπουλο.

2ο Μέλος: Γεωργία Δρένου, Διευθύντρια Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, με αναπληρωτή της τον Χρήστο Δαδή, υπάλληλο της Υ.Δ.Ε. Θεσσαλονικής.

3ο Μέλος: Αντώνιος Λεύκας, Θεολόγος, με αναπληρωτή του τον Κυριάκο Παλιμετάκη, υπάλληλο Τραπέζης.


 

Επικοινωνήστε μαζί μας


                                                                           


Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr
 
Nικ. Καπάτου 6
Ξηροκρήνη
Θεσσαλονίκης
54629
Τηλέφωνο:
Τηλ. 2310735717
Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματο