Πρόγραμμα Σπουδών Γυμνασίου

Κατηγορία: Πρόγραμμα Σπουδών

 

Πρόγραμμα Σπουδών Εκκλησιαστικού Γυμνασίου
  Α'  Τάξη Β'  Τάξη Γ'  Τάξη

Α/Α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1 Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
Θρησκευτικά
(Διδακτικό Βιβλίο ΟΕΔΒ)
2 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση Αρχαία Ελληνικά Κείμενα από Μετάφραση
3 Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Αρχαία Ελληνική Γλώσσα
4 Γλωσσική Διδασκαλία Γλωσσική Διδασκαλία Γλωσσική Διδασκαλία
5 Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία Νεοελληνική Λογοτεχνία
6 Ιστορία Ιστορία Ιστορία
7 Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική Βυζαντινή Μουσική
8 Αγγλικά Αγγλικά Αγγλικά
9 Β΄ Ξένη Γλώσσα Β΄ Ξένη Γλώσσα Β΄ Ξένη Γλώσσα
10 Μαθηματικά Μαθηματικά Μαθηματικά
11 Γεωγραφία Γεωγραφία Βιολογία
12 Βιολογία Φυσική Φυσική
13 Φυσική Χημεία Χημεία
14 Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή Φυσική Αγωγή
15 Πληροφορική Πληροφορική Πληροφορική
16 Χριστιανικά Κείμενα Χριστιανικά Κείμενα Κοινωνική Πολιτική Αγωγή
17 Ιστορία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης
Ιστορία Παλαιάς και Καινής Διαθήκης Χριστιανικά Κείμενα
18 Λειτουργική - Τελετουργική  Λειτουργική - Τελετουργική  Εισαγωγή στην Παλαιά και Καινή Διαθήκη
19     Αγιολογία
19     Λειτουργική - Τελετουργική

 

 
Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2310735717 - Fax: 2310735870

Η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο έχει γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάπτυξη & Σχεδίαση - Ενημέρωση Ιστοσελίδας: Ζαραμητροπούλου Νικολέττα ΠΕ86