εισακτέοι στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο για το σχολ. έτος 2024-2025

Κατηγορία: Ανακοινώσεις Δημοσιεύθηκε : Δευτέρα, 03 Ιούνιος 2024

Μετά τις εξετάσεις για την εισαγωγή στο Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως,  αναρτάται  ο πίνακας στον οποίο αναφέρεται η σειρά κατάταξης των εισακτέων μαθητών, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με τη βαθμολογική επίδοσή τους. Δείτε τον   πίνακα εδώ .

Ενημερώνουμε τους γονείς/κηδεμόνες των επιτυχόντων/ουσών μαθητών/τριών ότι έχουν τη δυνατότητα να ανακαλέσουν για σοβαρούς λόγους, την αποδοχή της εγγραφής στο σχολείο επιτυχίας, την οποία είχαν δηλώσει υπεύθυνα στην αίτηση που κατέθεσαν για εισαγωγή Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο.

Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει και οι δυο γονείς ή κηδεμόνες να αποστείλουν το αργότερο εντός (5) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των Εκκλησιαστικών Σχολείων, Υπεύθυνη Δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου ή να την καταθέσουν αυτοπροσώπως. Στην Υπεύθυνη Δήλωση θα δηλώνουν ότι ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ/ΗΣ ΜΑΘΗΤΗ/ΤΡΙΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ, σύμφωνα με τους Πίνακες Επιτυχόντων και Επιλαχόντων που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου, έπειτα από τις εξετάσεις που διεξήχθησαν το Σάββατο 18 Μαΐου 2024. 

Θα ενημερωθείτε  από το σχολείο για τις ενέργειες που θα πρέπει να κάνετε, εντός των επόμενων ημερών.

Επικοινωνήστε μαζί μας


                                                                           


Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr
 
Nικ. Καπάτου 6
Ξηροκρήνη
Θεσσαλονίκης
54629
Τηλέφωνο:
Τηλ. 2310735717
Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματο