Η χειροτεχνία και η χειρωνακτική εργασία στο χώρο της εκκλησίας

Το σχολείο μας έχει συμμετάσχει το σχολικό έτος 2011-2012 σε πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα :

<< Η χειροτεχνία και η χειρωνακτική εργασία στο χώρο της εκκλησίας >>


ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΣΙΑΜ ΜΑΡΙΑ – ΠΕ 02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ
ΛΑΖΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ – ΠΕ Ο4.04 ΒΙΟΛΟΓΟΣ
ΖΑΡΑΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ – ΠΕ 20 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΟΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
Μαθητές της Β' Λυκείου 

Η χειρωνακτική εργασία έχει αξιοποιηθεί στο χώρο της Εκκλησίας διαχρονικά παράλληλα με το πνευματικό και λατρευτικό της έργο. Η διακονία, αναπόσπαστο τμήμα της ζωής των μοναχών, είναι συχνά χειρωνακτικής φύσης. Μεγάλο μέρος των λειτουργικών αναγκών μιας μονής καλύπτεται από τα διακονήματα των μοναχών της. Χαρακτηριστικά παραδείγματα διαφαίνονται στο poster που ακολουθεί, τα οποία μαρτυρούν την ευρεία αξιοποίηση της χειρωνακτικής εργασίας στο χώρο της Εκκλησίας για την παραγωγή προϊόντων, αντικειμένων, έργων και την παροχή υπηρεσιών που εξυπηρετούν ανάγκες όχι μόνο καθημερινές και πρακτικές, αλλά και καλλιτεχνικές, πνευματικές με προσφορά στο κοινωνικό σύνολο.

Το έργο αυτό βραβεύτηκε από το «Θεσμό Αριστείας και ανάδειξης καλών πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση» για το σχολικό έτος 2013, καταλαμβάνοντας την 13η θέση σε σύνολο 1035 υποβληθέντων έργων. Έχει αναρτηθεί στο  Αποθετήριο Καλών Πρακτικών στο φορέα βράβευσης  Αριστεία 2013 στο νούμερο 16.

Poster προγράμματος


 
Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2310735717 - Fax: 2310735870

Η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο έχει γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάπτυξη & Σχεδίαση - Ενημέρωση Ιστοσελίδας: Ζαραμητροπούλου Νικολέττα ΠΕ86