Συμμετοχή του σχολείου μας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας 2013

Κατηγορία: Σχολικές Συμμετοχές Δημιουργήθηκε : Δευτέρα, 17 Δεκέμβριος 2012 Γράφτηκε από τον/την Χατζηγιάννη Λίνα

28η Εθνική Συνδιάσκεψη- Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας
(28th National Conference –European Youth Parliament)  

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων είναι ένας οργανισμός στον οποίο συμμετέχουν 35 χώρες της Ευρώπης και στόχος του είναι η προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση. Δεν έχει κερδοσκοπικό χαρακτήρα, ενώ λειτουργεί ανεξάρτητα από κομματικά ή πολιτικά συμφέροντα. Κάθε χρόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων εμπλέκει στις δράσεις του περισσότερους από 20.000 νέους από όλη την Ευρώπη, προβάλλοντας την κοινοβουλευτική συζήτηση και ενθαρρύνοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο πάνω σε επίκαιρα ευρωπαϊκά θέματα και σε διεθνές επίπεδο τελεί υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου της Ευρώπης κ. Thorbjorn Jagland.

 

Στις 13,14 και 15 Δεκεμβρίου 2013 διοργανώθηκε η 28η Εθνική Συνδιάσκεψη επιλογής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων Ελλάδας(28th National Conference –European Youth Parliament) από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων Ελλάδας με τη συμμετοχή σχολείων από τα Λύκεια της Βόρεια Ελλάδας. Αντίστοιχη Συνδιάσκεψη διοργανώνεται και στην Αθήνα.

Την πρώτη ημέρα οι συμμετέχοντες από τις αποστολές των σχολείων (delegates) χωρίστηκαν σε επιτροπές (committees) και μέσα από δραστηριότητες γνωρίστηκαν μεταξύ τους (teambuilding) και δέθηκαν σαν ομάδα. Τη δεύτερη μέρα διεξήχθησαν οι συζητήσεις στις επιτροπές (committee work), οι οποίες κατέληξαν ομόφωνα σε ένα Ψήφισμα (Resolution) ανά επιτροπή. Την τρίτη μέρα παρουσιάστηκαν στην Ολομέλεια (General Assembly) τα Ψηφίσματα όλων των επιτροπών ακολούθησε διάλογος με βάση αυτά, και έγινε ψηφοφορία για να επικυρωθούν ή όχι από τη Γενική Συνέλευση.

Οι προαναφερθείσες διαδικασίες που ακολουθούνται προσομοιώνουν τις εργασίες που διεξάγονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Στη διάρκεια του συνεδρίου ο μαθητής αντιλαμβάνεται την αξία του λόγου, την αξία της ομάδας αλλά και την αξία του κάθε μέλους σε μια ομάδα. Ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή του καθώς δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στο να ακουστούν όλες οι απόψεις και ιδέες σχετικά με κοινωνικό-πολιτικές πρωτοβουλίες.

Όλη η διαδικασία διεξήχθη στην Αγγλική γλώσσα.

Το κάθε σχολείο μπορούσε να συμμετέχει με δύο μαθητές στη επιτροπή της επιλογής του. Από το Λύκειο μας συμμετείχε ο μαθητής της Β΄ Λυκείου Μπέλλος Νικόλαος ως μέλος της επιτροπής Ανάπτυξης (Committee on Development ) και ο μαθητής της Α΄Λυκείου Κουλπακίδης Στέλλιος ως μέλος της επιτροπής Άμυνας και Ασφάλειας(Committee on Security and Defense).

Το θέματα που πραγματεύθηκαν οι μαθητές μας στις επιτροπές ήταν:

Committee on Development (DEVE)

Freedom of trade versus the protection of development objectives: At a time of rapidly increasing globalization and trade liberation, the EU’s external trade policy plays a key role in maintaining European competitiveness. How can the EU promote a fair integration of less developed countries into the world trading system, which benefits both Europe and its trade partners?

Η ελευθερία του εμπορίου σε σχέση με την προστασία των αναπτυξιακών στόχων: Σε μια εποχή ταχείας αύξησης της παγκοσμιοποίησης και της απελευθέρωσης του εμπορίου, η εξωτερική εμπορική πολιτική της ΕΕ διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας. Πώς μπορεί η ΕΕ να προωθήσει μια δίκαιη ένταξη των λιγότερο αναπτυγμένων χωρών στο παγκόσμιο εμπορικό σύστημα, το οποίο ωφελεί τόσο την Ευρώπη όσο και τους εμπορικούς εταίρους της; 

Committee on Security and Defense (SEDE)

Towards a European standing army? In light of continuous cuts in European defense budgets and an ever –increasing dependence on US military resources, how can the EU improve its military capabilities whilst respecting its Member States’ full competence in this area?  

Προς ένα μόνιμο Ευρωπαϊκό στρατό; Υπό το φως των συνεχών περικοπών στους Ευρωπαϊκούς προϋπολογισμούς για την άμυνα και τη διαρκώς αυξανόμενη εξάρτηση από τις στρατιωτικές πηγές των ΗΠΑ, πώς μπορεί η ΕΕ να βελτιώσει τις στρατιωτικές της ικανότητες - σεβόμενη παράλληλα- την πλήρη επάρκεια των κρατών μελών της σε αυτόν τον τομέα;

Ο Νίκος και ο Στέλλιος προετοιμάστηκαν και μελέτησαν τα θέματά τους με τη βοήθεια της καθηγήτριας τους Χατζηγιάννη Αμπολίας (Αγγλικών) . Φωτογραφίες από την επίσκεψη

 
Επικοινωνήστε μαζί μας : mail@lyk-ekkl-neapol.thess.sch.gr

Τηλέφωνο: 2310735717 - Fax: 2310735870

Η ανάρτηση φωτογραφιών ή βίντεο έχει γίνει με τη συγκατάθεση των γονέων με βάση την ισχύουσα νομοθεσία.

Εκκλησιαστικό Γυμνάσιο - Λύκειο Νεαπόλεως © 2014. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Ανάπτυξη & Σχεδίαση - Ενημέρωση Ιστοσελίδας: Ζαραμητροπούλου Νικολέττα ΠΕ86